Men kan op twee manieren zwaarder of lichter afstellen:

  • door het span te veranderen;
  • door de binnenhendel afstelling te veranderen. Uit de praktijk blijkt dat veranderen van het span niet nodig is om lichter of zwaarder af te stellen voor wedstrijden.

Hieronder volgen de maximaal verantwoorde afstellingswijzigingen bij

verschillende weersomstandigheden:

Hendel  Opmerkingen
warm, vochtig +1 cm.
lichte tegenwind  +1 cm.
zware tegenwind  +2 cm. eventueel span lichter
stormwind tegen  +2 cm. kortere halen en span lichter
lichte meewind  — geen verandering in afstelling
zware meewind –1 cm.
stormwind mee –1 cm.

Indien nodig dient bij golven het werk 1⁄2 tot 1 cm hoger afgesteld te worden om meer ruimte boven het water te krijgen.