Om sporters optimaal te kunnen begeleiden is het niet alleen van belang om de intensiteit van de trainingen goed te monitoren, het regelmatig meten van het herstel van de trainingen is van even groot belang. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘herstelmeting’. 

Deze meting kost geen inspanning en bestaat uit twee delen, een HRV-meting en een ECG-meting. Tijdens slechts twee minuten ontspannen liggen ben je aangesloten aan een computer waarmee de afleidingen worden geanalyseerd. 


Heart Rate Variability (HRV)

Met de HRV-meting wordt bepaald of de sporter op het moment van de meting voldoende is hersteld van vorige trainingsprikkel(s). Dit zegt iets over zowel de fysieke als mentale belastbaarheid, de mate van stress en of de sporter in staat is effectief om te gaan met nieuwe trainingsprikkels. Vragen die hierdoor beantwoord kunnen worden zijn:

  • Wat is de oorzaak van vermoeidheid?
  • Wordt er te veel energie gestoken in randzaken buiten het trainen om?
  • Neemt de belastbaarheid van het lichaam toe? 


Electrocardiogram (ECG)

Tevens wordt een hartfilmpje gemaakt, een ECG. Met behulp hiervan wordt gemeten in welke toestand de verschillende energiesystemen verkeren en hoe deze energiesystemen op de trainingen reageren. Vragen die hierdoor beantwoord kunnen worden zijn: 

  • Is de training wel zwaar genoeg of juist te zwaar?
  • Hoe lang duurt het voordat de energiesystemen hersteld zijn?
  • Wanneer is er sprake van een supercompensatiefase?

Testen worden uitgevoerd door onze partner.
Neem contact op voor meer informatie.