Dit onderzoek bevat altijd een inspanningstest waarmee als toegevoegde waarde een uitgebreid trainingsadvies wordt gegeven. De bijbehorende sportkeuringskaart is 1 jaar geldig. De meeste sportbonden stellen een geldige sportkeuringskaart niet verplicht maar adviseren wel om, al naar gelang de intensiteit van de sportbeoefening, elke 1 à 2 jaar een Groot Sportmedisch Onderzoek te ondergaan.

Een sportmedisch onderzoek bestaat uit:

  • Meting van lengte, gewicht en vetpercentage
  • Een algemeen intern en orthopedisch onderzoek
  • Een specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten
  • Een onderzoek van de longfunctie
  • Een ogentest
  • Een persoonlijk sportadvies gericht op de vraag van de sporter. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst
  • Beoordeling van een rust-ECG
  • Maximale inspanningstest op een fietsergometer (met ECG-controle) of op een hardloopband of roei-ergometer. Zowel de hartslag, het geleverde vermogen en de zuurstofopname wordt gemeten.

Testen worden uitgevoerd door onze partner.
Neem contact op voor meer informatie.